اهداف كمتر، سازمان بهتر
ساعت ٥:٥٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٤/۱٠/٢٢ 

اهداف سازمانی مانند فرزندان انسان می باشند. در يك خانواده با توجه به محدود بودن منابع،‌ هرچه تعداد فرزندان كمتر باشد‌ سرانه هر فرزند بيشتر می شود.

در سازمان نيز اين موضوع صادق است. بدين معنی كه اگر سازمان به جای انتخاب چندين هدف به صورت موازی و پراكنده، تعداد اهداف كمتری را برگزيند ولی تمركز بيشتری در راستای تحقق آنها داشته باشد، احتمال دستيابی به آن اهداف را بالاتر می برد.


کلمات کلیدی:
 
آستان جانان
ساعت ۱:٢٦ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٤/۱٠/٢۱ 

چه عظمتی در طواف خانه دوست نهفته است كه راه يافتگان به حريم قدسش را يارای بيان آن نيست و اگر هم اصرار بر شنيدن كنی، حال خود را چون خسی در ميقات می دانند.

بين هاجر و اسماعيل چه گذشته كه پروردگار امر كرده زائران كوی او تا آخر تاريخ، بين صفا و مروه هروله كنند.

عرفات چه سرٌی دارد كه عاشقان در آن صحرا، خيمه به خيمه به دنبال گمشده خود می گردند.

اگر نگاه به تصاوير خانه خدا حال انسان را دگرگون می كند،‌ پس چگونه خواهد بود حس همراه شدن با جمعيت، رها شدن، خالی شدن، لبيك گفتن: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد و النعمة لك و الملك، لا شريك لك لبيك.

 

 بر آستان جانان گر سر توان نهادن

گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد

 

پروردگارا، توفيق زيارت آستانت را نصيب ما بگردان.


کلمات کلیدی:
 
توبه گاليله
ساعت ٤:٤٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٤/۱٠/۱٦ 

ماجرای گاليله و كليسای قرون وسطی از برگهای ماندگار تاريخ است. هنگامی كه گاليله فرضيه چرخش زمين به دور خورشيد را مطرح كرد، كليسا او را به جرم ارتداد، به سوختن در آتش محكوم كرد و او برای رهايی از مرگ، به كذب بودن فرضيه خود اعتراف كرد و بقيه عمر خود را به حبس در خانه اش گذراند.

می گويند گاليله هنگام خروج از كليسا، پای خود را به زمين كوبيد و زير لب گفت: «زمين تو می چرخی، چه من بگويم يا نگويم».

اگر گاليله واقعا مطمئن بود كه زمين به دور خورشيد می چرخد، آيا اين حقيقت ارزش آن را داشت كه بر حرف خود پا فشاری كند تا اين حد كه جان خود را از دست بدهد؟


کلمات کلیدی:
 
مثبت انديشی
ساعت ٧:٤۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٤/۱٠/۱۱ 

خواهی نشوی‌ رسوا، همرنگ جماعت شو

با يك گل بهار نمی‌ آيد

....

اين جملات، نمونه ای از باورهای غلط ما ايرانيان است كه در عمق اعمال و رفتارمان نفوذ كرده است. باورهايی كه هر روز ما را از حركت و پيشرفت باز می‌دارد.

ما عادت كرده ايم كه در جامعه، محل كار، محل تحصيل و ... هنگام برخورد با مسائل، به جای جستجوی راه حل برای‌ برطرف كردن ريشه بروز آنها، به غصه خوردن و همراه شدن با ديگران در اشاعه افكار منفی بپردازيم.

مثبت انديشی كار سختی است. واقعا سخت است، اما غير ممكن نيست. شايد بتوان به زبان، ادعای آن را داشت ولی با توجه به امواج منفی ديگران، عمل به آن همتی والا می طلبد.


کلمات کلیدی:
 
راز اعداد
ساعت ۱۱:٥٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٤/۱٠/٤ 

6600، 206، 747، 110، 125، 3/14، 1357، 598، 114، 14، 5، 1، ....

در پس بعضی اعداد مفاهيمی نهفته است كه آنها را با ساير اعداد متفاوت می سازد. بعضی از اعداد برای كوتاه مدت در ذهن می مانند ولی بعضی برای هميشه  جاودانه هستند.

راستی تا چند روز ديگر عدد 2006 هم به جمع اعداد با مفهوم می پيوندد. ممكن است تاريخ مصرف اين عدد فقط يك سال باشد، يا اين كه در اين سال اتفاقی بيافتد كه اين عدد در تاريخ ماندگار گردد. خدا می داند و بس.


کلمات کلیدی: