تئوری زنجير
ساعت ۱۱:٥٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٤/۳/٢٤ 

اگر زنجيری بسيار قوی داشته باشيم كه هر يك از حلقه هايش دارای توان بسيار زيادی باشد، اما فقط يك حلقه ضعيف در بين حلقه های آن موجود باشد، توان زنجير به اندازه توان آن حلقه ضعيف خواهد بود، چرا كه بر اثر اولين كشش، حلقه ضعيف باعث می شود كه كل زنجير از هم بگسلد.

اين تئوری در خصوص هر سازمان نيز صادق است. اگر يك بخش از سازمان كار خود را به شكل ضعيفی ارائه دهد،‌ در واقع نقش همان حلقه ضعيف را بازی كرده است.

نكته قابل توجه اين است كه هر يك از اين بخش ها از  حلقه های كوچكتری به نام پرسنل تشكيل شده اند،‌ لذا متوجه می شويم هر فرد در يك سيستم چه نقش به سزايی می تواند داشته باشد.


کلمات کلیدی:
 
گاهی هم لازم است اشتباه كنيم!
ساعت ۱:٤٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٤/۳/۱۳ 

يكی از فيلسوفان آلمانی عقيده داشت: «وقت ما ارزشمندتر از آن است كه به بحث در مورد هر چيز صرف شود. بشر جايز الخطاست».

افرادی هستند كه اصرار دارند در مورد هر چيز و هر مطلب جزئی نيز اشتباه نكنند و اغلب به خود اجازه اشتباه نمی دهند. آنچه آنها با اين رفتار به آن دست می يابند، ترس از پيشروی  به جلو است. ترس از اشتباه كردن درِی است كه ما را در قلعه حد وسط محبوس می كند. اگر بتوانيم بر اين ترس غلبه كنيم، گامی ارزنده در مسير رهايی برداشته ايم.


کلمات کلیدی: