كاليبراسيون
ساعت ۱٠:٠٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٤/٦/۱٥ 

هر ابزار اندازه گيری از يك دقت يا خطای خاصی برخوردار است. حال در اثر كار، ممكن است وسيله اندازه گيری دچار آسيب گردد و عددی كه نشان می دهد با مقدار واقعی اختلاف داشته باشد كه در اين صورت، ‌آن را كاليبره می كنيم، ‌يعنی اين كه يك قطعه ثابت را هم با اين ابزار و هم با يك ابزار مرجع كه دقتی حداقل ده برابر بيشتر دارد، اندازه می گيريم و خطای ابزار مورد نظر را می يابيم.

اين موضوع به نوعی ديگر در موسيقی هم كاربرد دارد كه به آن كوك كردن ساز می گويند. مثلا در اركسترهای موسيقی،‌نوازنده تار از نوازنده نی می خواهد كه يك نت خاص را اجرا كند و خود او همزمان با اجرای همان نت،‌آنقدر سيم ساز خود را شل و سفت می كند كه دقيقا همان صدا را بشنود.

انسان هم نياز دارد عقل خود را با يك مرجع والاتر از خود،‌ كاليبره كند تا خطاهای اندازه گيريش را تصحيح نمايد. انسان هم نياز دارد دل خود را با سمفونی هستی كوك كند تا نغمه های موزون بنوازد. چه زيبا گفته اند كه:

نی ز نغمه واماند،‌ تا ز لب جدا ماند

وای اگر دل خود را، ‌از خدا جدا بينی


کلمات کلیدی:
 
رابطه مدير و كارمند
ساعت ٩:٥٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٤/٦/۱۳ 

سود  =  كارمند باهوش  + مدير باهوش

توليد  =     كارمند نادان  +‌ مدير باهوش

  ارتقاء‌  =  كارمند باهوش  +‌    مدير نادان

اضافه كاری  =     كارمند نادان  +    مدير نادان


کلمات کلیدی:
 
قانون توان و ادعا
ساعت ٦:٢۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٤/٦/٢ 

C = ادعا  * توان

 

حاصلضرب توان در ادعا مقداری ثابت است. هرچه توان انسان كمتر باشد، ادعای او بيشتر است و هرچه توان انسان بيشتر شود، ادعايش كمتر می گردد.


کلمات کلیدی: