ضرب المثلهای دور ريختنی
ساعت ٩:٥٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٥/۱/۳٠ 

يك دست صدا ندارد

با يك گل بهار نمی‌آيد

نرود ميخ آهنی در سنگ

هنر نزد ايرانيان است و بس

ترك عادت موجب مرض است

هركسی را بهر كاری ساختند

تربيت نا اهل را چون گردكان بر گنبد است

خواهی نشوی رسوا، همرنگ جماعت شو

اصل بد نيكو نگردد چون كه بنيادش بد است

اگر شريك خوب بود، خدا برای خودش درست می‌كرد

...


کلمات کلیدی:
 
شگفتی كلمات
ساعت ۸:٢٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٥/۱/٢٥ 

كهكشان، آزادی، نفرت، ايثار، اضطراب، القاء، پرستش، ابديت، دروغ، مهتاب، طراوت، زباله، رنگين كمان، تلالو، ترنم، تواضع،‌ تفرقه، شاهكار.

كلمات، پديده‌های شگفت انگيزی هستند که چون لغلغه زبانمان شده اند، كمتر به تاثير آنها در برقراری ارتباط بين انسانها توجه می‌كنيم ولی با يادگيری يك زبان جديد و برقراری ارتباط با افرادی كه زبان جديد را استفاده می‌كنند، مجدد به ياد می‌آوريم كه اين كلمات به چه نحو‌ مفاهيم، افكار و احساسات ما را منتقل می‌كنند.

اگر به تاثير كلمات بر مخاطبانمان واقف شويم، در بيان آنها دقت بيشتری به خرج خواهيم داد.


کلمات کلیدی:
 
Hot Jobs
ساعت ۱:٥٤ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٥/۱/۱٧ 

بخش Hot Jobs در سايت Yahoo! از امكانات جديد و جالب توجه است. اگرچه فرصتهای شغلی ارائه شده مربوط به خارج از ايران است ولی خواندن آنها برای مقايسه انتظارات مورد نظر آنها از متخصصان، با شرايط كشورمان مفيد است. متن ذيل،‌ بخشی از يك حاصل جستجو در زمينه فرصت شغلی برای Industrial Engineering Manager می باشد كه توسط شركت Boston Scientific درخواست شده است:

  

· This position requires a Bachelor's degree in Industrial Engineering or other related technical degree. A Master's degree in Industrial Engineering or Business Administration is preferred.
· A minimum of 8 - 10 years industrial, manufacturing, and/or process engineering experience is required. Two or more years experience coaching and directing technical professional staff is required. Experience in medical device, pharmaceutical, or other regulated industry is preferred.
· Must have strong operations background, and demonstrate the ability to take initiative and develop innovative solutions to operational issues.
· Previous working knowledge in the following areas is strongly desired: Toyota Production System, Lean Manufacturing, Six Sigma, and any other continuous improvement methodologies.
· Prior experience in managing complex projects and process improvements is highly desirable.
· Must demonstrate effective verbal and written communication and the ability to make presentations to all levels of the organization.
· Must demonstrate ability to exercise sound judgment, be well organized, take initiative, and be flexible.
· Must demonstrate ability to work well under pressure, work effectively with both employees and management and be able to facilitate resolution of fairly complex issues.
· Must have strong leadership and interpersonal skills. Must demonstrate the ability to coach and develop others, foster teamwork, and influence others.
· Must demonstrate the ability to effectively communicate and implement change and be able to work collaboratively to drive improvements and results.
· Prior experience creating and managing budgets with a focus on cost effectiveness is required.
· Proficiency with Microsoft Office products or equivalent software application is preferred. Previous working knowledge of SAP or equivalent is highly desirable. Understanding of work flow simulation tools/software is a plus.

Boston Scientific offers incredible opportunities to grow and advance, a dynamic work environment and an excellent benefits package.


کلمات کلیدی:
 
اولين سرود ملی ايران
ساعت ۳:۳٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٥/۱/۱۱ 

شايد تا كنون اولين سرود ملی ايران در دوره قاجار را نشنيده باشيد. اين سرود ساخته موسيو لومر فرانسوی، موسيقی دان نظامی اعزامی به ايران در دوره قاجار است و برای پيانو نوشته شده كه يك بار هم به هنگام ورود مظفر الدين شاه به پاريس، اجرا گرديده است.

اين سرود برای اولين بار به طور رسمی و اركسترال در مهرماه 84 توسط اركستر ملل اجرا شد و به پيشنهاد رهبر اركستر، ترانه ای برای آن توسط بيژن ترقی سروده شد.

برای شنيدن آن می توانيد اينجا كليك كنيد. شنيدن آن خالی از لطف نيست.


کلمات کلیدی:
 
ای برادر تو همه انديشه ای
ساعت ٢:٠٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٥/۱/٤ 

بسياری از بزرگان و مشاهير ملل اين جمله را به اشكال مختلف بيان كرده اند كه: «انسان همان چيزی است كه باور دارد». اين جمله خلاصه تمامی مباحث مطرح شده در برنامه ريزی عصبی – كلامی است: به هر چه می خواهيد، می توانيد برسيد، به  شرطی كه آن را در ذهن خود با شرايط خاصی تصور كنيد و ايمان داشته باشيد به آن دست پيدا خواهيد كرد.

زرتشت چه زيبا می گويد: "پندار نيك، گفتار نيك، كردار نيك"، با پندار نيك است كه می توان به گفتار نيك و كردار نيك دست يافت و تا پندار، نيك نشود، نبايد انتظار اصلاح ساير جنبه های شخصيت را داشت. لذا نابجا نخواهد بود اگر بگوييم:

ای بـرادر تــو هــمــه انديشه ای

ما بقی هم خود فقط انديشه ای

بعد از آن همه تو دگر انديشه ای

ای بـرادر تــو چــقــدر انديشه ای؟!!


کلمات کلیدی: