نیم نگاهی به تربیت فرزند
ساعت ۸:٥۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٩/٢٦ 

کتابی را مدرسه مهدی در زمینه تربیت فرزند به والدین امانت داده تا مطالعه کنند. به نظر نویسنده کتاب، تربیت فرزند شامل این زمینه‌ها می‌شود:

-  ورزیده ساختن جسم فرزند، تنظیم خواب و خوراک، تنظیم وقت تحصیل و تفریح و بازی
- ارائه دانستنی‌هایی که هوش و استدال را تقویت کند از قبیل جدول‌ها و معماها
- تمرین حافظه، تصور، تداعی معنی
- تعلیم طرز ادای کلمات، سخنوری و سخنرانی
- آموزش آداب معاشرت، گفتگو، آداب مهمانی
- آموزش اخلاق و صفات انسانی از قبیل عدالت، شجاعت، امانت‌داری
- شناساندن مشاغل به فرزند، نوع کار، درآمد و اثرشان در جامعه و زندگی افراد
- آشنایی با پول، اندوختن، خرید و فروش، طرز تهیه نیازمندیها و چگونگی مصرف
- تقویت عواطف خانوادگی، درک نظام خانواده، فهم صحیح خویشاوندی و حقوق آنها
- آشنایی با قوانین محیط زیست
- عادت دادن فرزند به سحرخیزی و کار کردن (بدون فشار، بلکه با میل و رغبت)

البته این مباحث جزئیات فراوان دارد که واقعا نگاه من را به نقش والدین در تربیت فرزندان عمیق‌تر کرد. کلام اصلی کتاب این است که کردار و گفتار شما است که فرزندانتان را می‌سازد. در بخشی از کتاب می‌گوید:

«به طور محسوس این مساله را می‌توانیم تجربه کنیم که
                            پدران خوب ولی غیر عالم، فرزندان خوبی دارند
                            پدران متدین و عالم، غالبا فرزندان خوبی ندارند
علت آن است که در گروه اول «وجود پدر» حرف می‌زند و درس می‌دهد و در گروه دوم غالبا «زبان پدر» تعلیم می‌نماید و همیشه «وجود والدین» برای فرزند گویایی و سازندگی دارد، نه حرفشان.»

پی نوشت:
اصطلاح متداول «وَلدُ العَالِم نِصفُ العالم» به این معنی است که فرزند یک عالم، از لحاظ مجاورت و وراثت، نصفی از علم را خود به خود دارا می‌شود ولی نصف دیگر را باید با کوشش و رنج خودش کسب کند. فکر می‌کنم این موضوع را هم باید در کنار پاراگراف آخر مد نظر قرار داد.


کلمات کلیدی:
 
پند لقمان
ساعت ۱٠:۱٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٩/۱٦ 

این چند سطر را با تمرکز و تامل بخوانید. اگرچه تکراری است، ولی از آن مطالبی است که هر قدر تکرارش می‌کنی، بیشتر به عمق حکمت آن پی می‌بری.


ای جان فرزند،
هزار حکمت آموختم که از آن چهارصد حکمت انتخاب کردم
و از آن چهارصد، هشت کلمه برگزیدم که جامع کمالات است:

دو چیز را هرگز فراموش مکن:
خدا را       و       مرگ را

دو چیز را همیشه فراموش کن:
به کسی خوبی کردی        و          کسی به تو بدی کرد

و امّا چهار کلمه ی دیگر:
به مجلسی وارد شدی زبان نگهدار
به سفره ای وارد شدی شکم نگهدار
به خانه ای وارد شدی چشم نگهدار
به نماز ایستادی دل نگهدار


کلمات کلیدی: