سرآغاز
ساعت ۱٢:۳٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٢/۱۱/۳ 

 

              ای که با نامت جهان آغاز شد       دفتر من هم به نامت باز شد

سلام،

هر گاه اثر ترکيبی دو يا چند عامل، بيش از جمع اثر فردی هر کدام از عوامل باشد، در زبان انگليسی به اين پديده سينرژی می گويند. به عنوان مثال می توان به اجرای کنسرت توسط نوازندگان موسيقی اشاره کرد. اثری که ترکيب صداها بر شنونده دارد، به هيچ وجه با زمانی که هر کدام از نوازندگان نت مربوط به خود را جداگانه بنوازند قابل مقايسه نيست.

در زبان فارسی برای اين واژه کلماتی مانند هم افزايی، همياری و ... پيشنهاد شده است. برای انتخاب کلمه پيشنهادی فرهنگستان زبان و ادب فارسی به اين سايت مراجعه کردم که معادلی برای اين کلمه ارائه نشده بود.

اگر واژه فارسی مناسبی برای کلمه سينرژی سراغ داريد، لطفا اعلام نمائيد تا برای عنوان وبلاگ از آن استفاده کنم.

به ياری خداوند در آينده بيشتر به اين موضوع خواهيم پرداخت. 


کلمات کلیدی: