اهداف كمتر، سازمان بهتر
ساعت ٥:٥٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٤/۱٠/٢٢ 

اهداف سازمانی مانند فرزندان انسان می باشند. در يك خانواده با توجه به محدود بودن منابع،‌ هرچه تعداد فرزندان كمتر باشد‌ سرانه هر فرزند بيشتر می شود.

در سازمان نيز اين موضوع صادق است. بدين معنی كه اگر سازمان به جای انتخاب چندين هدف به صورت موازی و پراكنده، تعداد اهداف كمتری را برگزيند ولی تمركز بيشتری در راستای تحقق آنها داشته باشد، احتمال دستيابی به آن اهداف را بالاتر می برد.


کلمات کلیدی: