انسان: شگفتی آفرینش
ساعت ۱٢:۳٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٢/۱٢/۸ 

 شگفت انگيزترين مظهر سينرژی در عالم، آفرينش انسان است. اين مولكولها با چه نظمی در كنار هم سلولها را می سازند؛ تعامل سلولها، بافتها را تشكيل می دهد؛ بافتها در كنار هم سيتمهای حياتی را بوجود مي آورند و حيرت آور اينكه برآيند نهايی آنها موجودی است كه می انديشد، خلاق است و تمدن ايجاد می كند.
قطعا تمام اين برآيند را نمی توان فقط به تعامل مولكولها نسبت داد و يك عامل متعالی ديگری هم هست كه تعيين كننده مرگ يا زندگی انسان می باشد.
آفرينش انسان به قدری عظيم است كه آفريننده كهكشانها، پس از دمیدن روح در انسان فرمود: «فتبارك الله احسن الخالقين»

 


 -  سالروز شهادت آزادمرد تاريخ تسليت باد.

 -  نيما در يادداشتی نوشته: «یكی از مصداقهای سينرژی نماز جماعت است. حديثی معروف از پيامبر اكرم پيرامون افزايش تصاعدی ثواب نماز جماعت با افزايش تعداد نمازگزاران وجود دارد. به طوريكه اگر تعداد افراد از 10 تن بگذرد ثواب نماز جماعت را فقط خدا می‌تواند محاسبه كند. شايد اين حديث اشاره به همين مضمون باشد.»


کلمات کلیدی: