كيفيت درآينه ادب پارسی
ساعت ٦:٤٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٢/۱٢/٢٤ 

در كتاب اسرار التوحيد آمده است كه يك بار ابوسعيد ابوالخير عارف بزرگ قرن چهارم هجری از نيشابور به طوس رفت. مردمان از او استدعای سخنرانی كردند؛ پذيرفت و در ساعت مقرر جمعيت كثيری از مردم برای شنيدن سخنان او ازدحام كردند به گونه ای كه خانقاه پر از جمعيت شد و عده زيادی بيرون ماندند. شيخ بر كرسی خطابه نشست و اداره كننده مجلس برای آنكه جمعيت فشرده تر شود و جايی برای ديگران باز گردد با صدای بلند گفت: «خدايش بيامرزاد هر كسی كه از آنجا كه هست يك گام فراتر آيد»، شيخ گفت: «و صلی الله علی محمد و آله اجمعين» و دستی به چهره خود كشيد و گفت: «هرچه ما خواستيم گفت و همه پيغامبران بگفته اند، او بگفت كه از آنچه هستيد يك قدم فراتر آييد» و ديگر سخنی نگفت و از كرسی فرود آمد.

(نقل از: مقاله كيفيت در آينه ادب پارسي، دكتر سيد محمد نوريان، چهارمين كنفرانس مديران كيفيت، 1382)


کلمات کلیدی: