ساعت ۱:٠٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۳/۱/٦ 

 در بهاران كی شود سرسبز سنگ  
                  
خاك شو تا گل برويد رنگ رنگ

بهار فصل رويش دوباره است. فصل تغيير و تحول است. در بهار، طبيعت رنگ و بوي طراوت و تازگی به خود می گيرد. راستی آيا ما نيز می توانيم در اين بهار دل انگيز، تازه و با طراوت شويم؟ ما نيز می توانيم از خواب زمستانی بيدار شويم، شكوفه بزنيم و ثمر بدهيم؟ اگر تمام طبيعت دگرگون شده، چرا ما كه در لحظه تحويل سال از خداوند دگرگونی را خواسته ايم، نتوانيم؟ راستی اگر در اين زمان تحوّ‌ل و اعتدال طبيعت، ما نتوانيم خود را در جهت رسيدن به اعتدال، متحوّ‌ل كنيم، چقدر زيان كرده ايم؟


کلمات کلیدی: