ده قانون خفه كردن ابتكار
ساعت ٩:٥۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۳/۱/۱٦ 

1-به هر گونه فكر جديدي كه از پايين سازمان مي آيد با سوء ظن نگاه كنيد چون هم جديد است و هم از پايين مي آيد.
2-در مورد كساني كه براي اقدام به تصويب شما نياز دارند، اصرار داشته باشيد كه ابتدا ساير سطوح مديريت را طي كنند و امضاي آنها را جمع آوري نمايند.
3-از بخشها و افراد بخواهيد كه با هم مجادله و از پيشنهادهاي يكديگر انتقاد نمايند.
4-انتقادهاي خود را آزادانه بيان نماييد و از تحسين امتناع كنيد. به كاركنانتان بفهمانيد كه هر لحظه ممكن است اخراج شوند.
5-با مسائل و مشكلات به مثابه نشانه شكست برخورد كنيد.
6-همه چيز را به دقت كنترل كنيد و غالبا هر چيز شمردني را بشمريد.
7-تصميمهاي مربوط به تجديد سازمان يا تغيير سياستها را مخفيانه اتخاذ كنيد و به طرزي غير منتظره به افراد ابلاغ نماييد.
8-اطمينان حاصل كنيد كه توزيع اطلاعات بيش از حد آزادانه نباشد.
9-مسؤوليت تعيين رقم كاهش، اخراج يا انتقال افراد را تحت عناوين مأموريت و مشاركت به مديران رده پايين محوّل كنيد.
10-مهمتر از همه، هيچگاه از ياد نبريد كه شما، مديران عاليرتبه، هر مطلب مهمي را درباره اين حرفه مي دانيد.

(نقل از: كتاب ناخدايان تغيير، نوشته رزابت موس كانتر)


کلمات کلیدی: