برنامه ريزی دويست و پنجاه ساله
ساعت ٤:٢٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۳/٢/٢٥ 

"كونوسوكی ماتسوشيتا"، بنيانگذار صنايع الكترونيك ماتسوشيتا - سازنده محصولات ناسيونال و پاناسونيك – اعتقاد داشت كه آرمانها و فلسفه های جهانيش بايد به وسيله برنامه ريزی از حرف به عمل درآيد. او تنها به اعلام مأموريت خود بسنده نكرد،‌ بلكه 250 سال آينده را برای اجرای كامل آن پيش بينی كرد. 250 سالی كه بايد به ده بخش 25 ساله تقسيم شود. او ده سال اول هر دوره را "روزگار ساختن"، ده سال دوم را "دوران به كار بستن" و پنج سال پايانی را "زمان به كمال رسيدن" ناميد.

او اعتقاد داشت كه «آينده از آن ماست، ما بايد پيشروی‌ به سوی آينده را از هم اكنون آغاز كنيم. تا زمانی كه از رهبران توانا برخورداريم، آينده ای درخشان را در پيش خواهيم داشت»، و در همين راستا "دانشكده حكومت و مديريت ماتسوشيتا" را در سال 1978 بنيان گذاري كرد.

(نقل از كتاب نقش دل در مديريت، نوشته مجتبی كاشانی)


کلمات کلیدی: