چراهای پنج گانه در تويوتا
ساعت ۳:۱۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۳/۳/۱ 

آيا تا كنون شده است وقتی با مشكلی مواجه می شويد، بايستيد و پنج بار بپرسيد "چرا؟". اين كاری است كه ما در تويوتا انجام می دهيم. برای نمونه فرض كنيد كه يك ماشين توليدی متوقف شده است:
1- چرا اين ماشين متوقف شده است؟
    چون به ماشين فشار آمده و فيوز پريده است.
2- چرا به ماشين فشار آمده است؟
    چون ياتاقان آن به خوبی روغن كاری نشده است.
3- چرا ياتاقان به خوبی روغن كاری نشده است؟
    چون پمپ دستگاه روغن كاری خوب كار نمی كند.
4- چرا پمپ خوب كار نمی كند؟
    چون شفت آن ساييده شده و تلق تلق می كند.
5- چرا شفت ساييده شده است؟
    چون صافی دستگاه، نصب نشده و خرده آهن ها وارد آن می شوند.

 

اگر شما در برخورد با هر مشكلی پنج بار از خود بپرسيد چرا، مي توانيد به ريشه مشكل دست يابيد و آن را برطرف كنيد.اگر در مثال بالا اين رويه طی نمی شد، ممكن بود كسی بيايد و فقط فيوز و يا شفت را عوض كند و پس از چند ماه،‌ اين مشكل بروز نمايد. در واقع اين چراها بودند كه كمك كردند ما بتوانيم به تدريج سيستم توليد تويوتا را پايه ريزی كنيم.
(نقل از كتاب سيستم توليد تويوتا،‌ ترجمه كاظم موتابيان)


کلمات کلیدی: