بلانسبت
ساعت ۱۱:٥۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۳/۳/۳٠ 

اگر تا كنون به صورت حرفه ای سواركاری كرده باشيد، می دانيد كه در پنج ثانيه اولی كه سواركار روی زين می نشيند، اسب از حالت نشستن سواركار و نحوه قرار گرفتن پنجه پای او روی كتفهايش متوجه می شود كه او سوار كاری حرفه ای است يا خير و چقدر اعتماد به نفس دارد. در صورتی كه متوجه شود سواركار غير حرفه ای است،‌ به او سواری نمی دهد و از دستورات او سرپيچی می كند و اگر در دست سواركار چوب يا شلاق ببيند، بدون شك او را به زمين خواهد زد. به همین خاطر معمولا برای آموزش سواركاران مبتدی از اسبهای پير و بسيار نجيب استفاده می كنند.
واقعا گاهی نوع ارتباط مديران سازمانها با نيروی انسانی ضعيف تر از ارتباط سواركار و اسب می باشد. بعضی مديران فراموش می كنند كه كاركنانشان قدرت تحليل شخصيت آنها را دارند و سعی می كنند تصويری متفاوت از خود نشان دهند،‌ غافل از اينكه كاركنان آنها به خوبی قادرند نقاط قوت و ضعفشان را شناسايی كنند و ترسهايشان را تشخيص دهند و فقط به خاطر نگرانیِ از منافع خود عكس العمل نشان نمی دهند.


کلمات کلیدی: