پيشنهاد به صدا و سيما
ساعت ۱٠:٠٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٢/۱۱/٦ 

يكي از خصوصيات صدا و سيماي ما اين است كه پس از فقدان بزرگان٬ ياد معرفي آنها  مي افتند. به فكرم رسيد به روابط عمومي سيما پيشنهاد كنم در ساعات پربيننده٬ مثل فاصله بين دو نيمه فوتبال به جاي تبليغ چیپس و پفك، در برنامه های پانزده دقيقه اي به معرفي بزرگان بپردازند تا جاي الگوهايي چون غلام شيشلول بند، بهروز خالي بند، داوود برره و .... را بگيرند.
براي انجام مطالعات امكان سنجي با يكي از دوستانم كه در صدا و سيما كارمي كند تماس گرفتم و پرسيدم درآمد تبليغات سازمان شما در ساعات پربيننده چقدر است؟ پاسخ داد ثانيه اي صد هزار تومان.
با يك حساب سرانگشتي متوجه شدم كه درآمد هر دقيقه معادل شش ميليون و درآمد پانزده دقيقه اي كه من ميخواهم پيشنهاد بدهم برابر نود ميليون تومان ميشود. تازه فهميدم كه ما خيلي از مرحله پرتيم. پس، پيش به سوي پيامهاي بازرگاني:
خانوم، پس اين لباسهاي ما چي شد؟ مامان ... مامان پيرهنم كو؟ مامان ... همه لباسها آماده اند ... مامان مامان شلوارمو شستي؟


کلمات کلیدی: