پول بهتر است يا ثروت؟
ساعت ۱٢:۱٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۳/٤/۳٠ 

بر همگان واضح و مبرهن است كه ثروت بهتر از پول است چون انسان ثروتمند، حتما پولدار هم هست ولی انسان پولدار لزوما ثروتمند نيست. ثروتمندان به فكر خريد ويلاهای جديد و خودروهای آخرين سيستم هستند در حالی كه پولداران سعی می كنند با كمك وام، فروش طلا و ... سرپناهی برای خود دست و پا كنند و با كمی قرض و قوله يك چهارچرخه نيز تهيه نمايند.
البته متاسفانه هنوز هم انسانهایی مشاهده می شوند كه  پول و ثروت را رها كرده اند و به علم و انديشه و هنر می پردازند كه خوشبختانه با توجه به روند نزولی تعداد آنان می توان اميدوار بود كه تا چند سال آينده ديگر اثری از آنان در كشور باقی نماند.


کلمات کلیدی: