بيوريتمولوژی
ساعت ٢:٥٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۳/٥/٧ 

تا به حال دقت كرده ايد كه بعضی روزها اصلا حوصله هيچ چيز را نداريد و هر كاری كه انجام می دهید، خراب می شود ولی بعضی روزها احساس شادی عجيبی داريد و در همه امور زندگی موفق می شويد؟
بيوريتمولوژی، روشی برای بررسی ريتم حيات انسانها بر مبنای تاريخ تولد آنهاست. براساس اصول بيوريتم ، زندگي هرانسان از لحظه تولد تا لحظه مرگ مرتبا سه سيكل سينوسی 23 روزه  جسمی، 28 روزه احساسی و 33 روزه  فكری را طی می كند كه نصف دوره زمانی هركدام از اين سيكلها "مثبت" و نيم ديگر آن "منفی" می باشد. مثبت بودن اين سه سيكل به ترتيب باعث توانمندی جسمی، روحيه مناسب و دقت در كار و پايين بودن‌ آنها به ترتيب باعث خستگی جسمی، بی حوصلگی و كاهش تمركز فكری می گردد.
نتايج مطالعات گسترده در خصوص سوانح شغلی نشان می دهد كه بخش عمده خطاهای نيروی انسانی، در زمان مناسب نبودن بيوريتمهايشان رخ داده كه امروزه بعضی سازمانها برنامه كاری افرادی كه  شغلهای حساس مانند خلبانی يا جراحی دارند را بر اساس بيوريتمشان تهيه می كنند. ناگفته نماند كه اين تئوری هنوز به صورت علمی اثبات نشده است و خيلی ها آن را هم رديف با طالع بينی به حساب می آورند.
اين برنامه را يكی از دوستانم طراحی كرده كه با آن می توانيد بيوريتم خود را رسم كنيد. اين سايت هم به صورت رايگان بيوريتم شما را رسم می كند. مطالعه اين مقاله فارسی نيز خالی از لطف نيست.


کلمات کلیدی: