کيمياگر ۲
ساعت ٧:٠٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۳/٥/٢۱ 

عزيزان و دوستان مهربان ايرانی ام
سلام،
خبردار شدم كه كتابی با نام كيمياگر2  توسط ناشری در ايران منتشر شده است. همين جا اعلام می كنم كه من هرگز كتابی با نام كيمياگر2 ننوشته ام و قصد هم ندارم بنويسم....ضمن آنكه وزارت ارشاد علی رغم هشدار قبلی من اجازه انتشار كتابی با عنوان جعلی از من را داده است.
از دولت آقای خاتمی چنين انتظاری نداشتم. اميدوارم وزارت فرهنگ ايران، با جمع آوری و توقيف اين كتاب، ثابت كند كه علی رغم خبرسازی ها، اجازه سوء استفاده از نام نويسندگان مشهور را به ناشران سودجو نخواهد داد. هرچند مطمئنم كه خوانندگان من فهيم تر از آنند كه در دام چنين شيادی هايی بيافتند.
متأسفانه وزارت فرهنگ به قرارهای قبلی اش با من نيز چندان پايبند نبوده است. نه در مورد قولی كه برای حفظ حق نشر آثارم برای يك ناشر به من دادند، نه در مورد جايزه ادبی كه قرار بود مشتركا با همكاری من و ناشرم و وزارت فرهنگ اهدا شود و نه در مورد حفظ سلامت آثارم در ايران. اميدوارم اين بار دست كم مانع انتقال اثری كه از آن من نيست با نام من به خوانندگان من شود.

                                                               پائولو كوئيلو
(نقل از روزنامه همشهری – دوازدهم مردادماه 1383)


کلمات کلیدی: