سال نو شما پربركت باد
ساعت ۱٠:۳٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۳/۱٢/٢۸ 

كلمه "بركت" از آن كلمه هايی است كه دارد در زبان فارسی كم مصرف می شود. نياكان ما بجای حسابگری، بجای دو دو تا چهار تا كردن و بجای پرداختن به كميت زندگی، از خداوند برای خود و ديگران طلب بركت می كردند تا كيفيت زندگی را افزايش دهند.

آرزوی مبارك بودن سال نو نيز از همين ريشه مي باشد و طلب بركت در سال جديد برای ديگران است. من نيز از خداوند می خواهم تا در سال جديد به عمر، مال و علم شما بركت دهد. اميدوارم راههای خير همواره به روی شما گشوده باشد، بادها پشتيبانتان باشند، آفتاب چهره شما را گرم كند و دلتان به وسعت درياها، به سبزی جنگلها و به استواری كوهها باشد.


کلمات کلیدی: