انتخاب هدف
ساعت ٩:۱٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٤/۱/٧ 

متخصصان روانشناسی موفقيت،‌ فرمول موفقيت را به طور خلاصه در چهار قدم، به اين صورت تعريف م‍ی كنند:

قدم اول هدف گذاری است، يعنی  دقيقا مشخص كنيد چه می خواهيد. قدم دوم انجام عمل است، يعنی در راه رسيدن به اهداف گام برداريد. قدم سوم كنترل بازخورد است، يعنی نتايج اقدامات خود را بررسی كنيد تا متوجه شويد در راستای اهداف است يا خير و قدم چهارم ايجاد نرمش در رفتار است، يعنی اگر متوجه شديد در راستای اهداف حركت نمی كنيد،‌ به راحتی مسير خود را عوض كنيد.

طبق مطالعات انجام شده، فقط 10% مردم دنيا در زندگی خود هدف دارند و كمتر از 3% مردم اهداف خود را روی كاغذ مكتوب كرده اند.

پس هر وقت احساس كرديم كه در زندگی به خواسته هايمان نمی رسيم بايد ابتدا بررسی كنيم كه جزو كدام دسته هستيم. 90%، 7% يا 3%؟


کلمات کلیدی: