هماهنگی اهداف و ارزشها
ساعت ۱:٤٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٤/۱/۱۱ 

با توجه به محدود بودن زمان، دست يابی به تمام اهداف مورد علاقه غير ممكن است؛ پس بايد با كنار گذاشتن ايده آل گرايی از اهداف كم اهميت تر صرفنظر نمود و بر اساس سلسله مراتب ارزشها، پراهميت ترين اهداف را انتخاب كرد و در راستای رسيدن به آنها گام برداشت.

ارزش يعنی نظرات و عقايد شخصی ما درباره اين كه چه چيزی درست و چه چيزی نادرست است. ارزشها اموری هستند كه ميل باطنی ما به سوی آنهاست و اگر در جهت آنها قدم برنداريم، خود را تمام و كامل احساس نمی كنيم.

اگر اهداف و ارزشهای ما همسو نباشند، درون ما تناقض ايجاد می شود و هماهنگی لازم جهت رسيدن به موفقيتهای بزرگ را از دست می دهيم. اگر كسي به كار معينی دست بزند اما در اعماق وجود طالب چيز ديگری باشد،‌به رضايت خاطر نخواهد رسيد. همچنين اگر كسی به هدفی برسد، اما در راه رسيدن به آن، اصول اعتقادی خود را زير پا گذاشته باشد، دستاوردهای خود را ضايع خواهد كرد.


کلمات کلیدی: