نيروی جاذبه
ساعت ۱٠:٤٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٤/۱/۱٥ 

نيروی جاذبه همواره انسان را به پايين می كشد و اگر كسی بخواهد بالا برود بايد بر جاذبه غلبه كند. يك كوهنورد برای صعود بايد تلاش بسياری را صرف غلبه بر جاذبه نمايد و هرچه بيشتر سختی بكشد و از خود همت و تحمل نشان دهد، می تواند بالاتر رود.

در زندگی معنوی انسان نيز غرايض دائما انسان را به پايين می كشند و اگر انسان برای صعود خود برنامه ای نداشته باشد، "خور و خواب و خشم و شهوت" او را به قعر چاه خودخواهی خواهند برد. ميزان صعود هر انسان به قدر همت و نظم او در دستيابی به اهدافش می باشد.


کلمات کلیدی: