مديريت زمان
ساعت ٧:٥٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٤/۱/۱٧ 

مديريت زمان ابزاری برای استفاده بهتر از زمان در جهت دست يابی به اهداف می باشد و كليد آن، انضباط فردی است؛ يعنی اين توانايی را داشته باشيم كه خود را مجبور به انجام كاری در يك زمان معي‍‍ّن نماييم، خواه مايل به انجام آن باشيم، خواه نباشيم.

ما معمولا برای انجام كارهايمان يا برنامه ريزی نداريم، يا آنقدر فشرده برنامه ريزی می كنيم كه دستيابی به اهدافمان طبق برنامه،‌ عملا غير ممكن می شود.

مديريت زمان می گويد: «كارهای خود را مثل كالباس برش دهيد و به كارهای كوچك تقسيم كنيد،‌ سپس يك تكه از كار را انتخاب كرده، بی درنگ آن را اجرا نماييد».


کلمات کلیدی: