چند قانون مديريت زمان
ساعت ٩:٥۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٤/۱/۱٩ 

قانون 30%: هميشه برای انجام هر كار بزرگ،‌ 30% ضريب  اطمينان در نظر بگيريد.

قانون حد توانايی: هميشه برای انجام ضروری ترين كارها، وقت كافی وجود دارد.

قانون پاركينسون: كار به اندازه وقتی كه برای آن تعيين شده است، طول می كشد.

قانون پارتو: 80% دستاوردهای شما نتيجه 20% از فعاليتهای شماست.

قانون حذف گزينه ها: انجام يك كار مستلزم صرفنظر از انجام كارهای ديگر است.


کلمات کلیدی: