ذهن ما باغچه است
ساعت ۱٢:۱٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٤/۱/٢٦ 

ذهن ما باغچه است

گل در آن بايد كاشت

گر نكاری،  گل من

علف هرز در آن مي رويد

زحمت كاشتن يك گل سرخ

 كمتر از  زحمت برداشتن  هرزگی آن علف است

 

«مرحوم مجتبی كاشانی»


کلمات کلیدی: