تخت جمع شيد
ساعت ٥:۱٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٤/۱/٢۸ 

چند سال پيش در سفر به شيراز از تخت جمشيد هم ديدن كردیم. در بين سنگهای باقی مانده از تمدن كهن ايران زمين به دنبال يك راهنما می گشتيم تا برايمان در مورد اين بنا توضيح دهد كه ديديم در گوشه ای مردم دور يك پيرمرد با ظاهری بسيار ساده جمع شده اند.

او می گفت: «بنای تخت جمشيد تا زمان رضاخان زير خاك مدفون بوده و هنگامی كه رضاخان با اسب  از كنار آن می گذشته، با ديدن سرستونها به سربازان دستور داده آنجا را بكنند و به اين ترتيب بنای تخت جمشيد پيدا شد».

يكی از حضار در خصوص علت نامگذاری تخت جمشيد پرسيد و پيرمرد پاسخ داد: «هنگامی كه داريوش می خواست برای مردم سخنرانی كند، روی يك تخت می ايستاد و فرياد مي زد "جمع شيد" و مردم جمع می شدند. به همين دليل اسم اينجا را تخت "جمع شيد" گذاشته اند»!!!


کلمات کلیدی: