احساس حضور خداوند
ساعت ٩:۳٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٤/۱/۳۱ 

يكی از مشكلاتی كه اكثر ما با آن مواجه هستيم، برقراری رابطه بين زندگی مادی و زندگی معنوی مان است. ما  هر روز زمانی را به معنويت تخصيص می دهيم و در زمان ديگری به كار يا تفريح می پردازيم و فكر می كنيم كه اين فعاليتها بايد از هم جدا باشند.

اين درست اشكالی است كه مسلمانان از مسيحيت می گيرند، يعنی برای دين، يك زمان خاص در نظر گرفته اند و خدا را به كليساها محدود كرده اند.

جالب است كه در دين ما حتی از كار نيز به عنوان جهاد در راه خدا ياد شده است.

واقعا اگر می توانستيم هنگام انجام كليه امورمان،‌ حضور خدا را احساس كنيم، چقدر از مشكلاتمان كاسته می‌شد؟


کلمات کلیدی: