هنر خود بودن
ساعت ۸:۱٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٤/٢/٦ 

شايد به جرأت بتوان گفت مهمترين مأموريت ما در دنيا، شناخت خود و حركت در جهت پيشرفت است. همه ما بايد مسير پر فراز و نشيب زندگی را با تمام سختی ها و آسانی هايش طي كنيم و در كل مسير فراموش نكنيم كه فقط خودمان باشيم و زندگی كسی را تقليد نكنيم و بر داشته های ديگران افسوس نخوريم.

حدود هزار سال پيش رودكي چه زيبا سرود است كه:

زمانه پندی آزادوار داد مرا

زمانه راچو نكو بنگری همه پند است

به روز نيك كسان گفت تا تو غم نخوری

بسا كسا كه به روز تو آرزومند است


کلمات کلیدی: