حيات در ابعاد ديگر جهان
ساعت ٤:٤٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٤/٢/٩ 

ما در دنيايی سه بعدی زندگی می كنيم و می توانيم اشيائی كه سه بعد يا كمتر دارند را درك كنيم. فرض كنيد ما در دنيايی دو بعدی زندگی می كرديم و آن وقت می خواستيم يك كره سه بعدی را بشناسيم.

تنها كاری كه می توانستيم انجام دهيم، اين بود كه آن كره را از صفحه وجودمان عبور دهند و بعد بگوييم كه اين كره، نقطه ای است كه به يك دايره تبديل مِی شود و آن دايره كوچك شده و مجددا به نقطه تبديل می‌ گردد تا از بين برود و حداكثر برداشت ما از اين جسم سه بعدی، در حد درك دو بعدی مان می بود.

پس ممكن است در حال حاضر در همين دنيايی كه ما در آن زندگی می كنيم، حياتی باشعورتر از ما در بعد چهارم يا پنجم وجود داشته باشد كه ما از درك آنها عاجز باشيم.


کلمات کلیدی: