مناجات با كار
ساعت ٧:٢٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٤/٢/٢٠ 

بخت از آن كسی است
كه مناجات كند با كارش
و در انديشۀ يك مسأله خوابش ببرد
و كتابش را بگذارد در زير سرش
و ببيند در خواب
حل آن مسأله را
باز با شاد
ی درگيری يك مسأله بيدار شود

 

«مجتبی كاشانی»

 


کلمات کلیدی: