گاهی هم لازم است اشتباه كنيم!
ساعت ۱:٤٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٤/۳/۱۳ 

يكی از فيلسوفان آلمانی عقيده داشت: «وقت ما ارزشمندتر از آن است كه به بحث در مورد هر چيز صرف شود. بشر جايز الخطاست».

افرادی هستند كه اصرار دارند در مورد هر چيز و هر مطلب جزئی نيز اشتباه نكنند و اغلب به خود اجازه اشتباه نمی دهند. آنچه آنها با اين رفتار به آن دست می يابند، ترس از پيشروی  به جلو است. ترس از اشتباه كردن درِی است كه ما را در قلعه حد وسط محبوس می كند. اگر بتوانيم بر اين ترس غلبه كنيم، گامی ارزنده در مسير رهايی برداشته ايم.


کلمات کلیدی: