تئوری زنجير
ساعت ۱۱:٥٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٤/۳/٢٤ 

اگر زنجيری بسيار قوی داشته باشيم كه هر يك از حلقه هايش دارای توان بسيار زيادی باشد، اما فقط يك حلقه ضعيف در بين حلقه های آن موجود باشد، توان زنجير به اندازه توان آن حلقه ضعيف خواهد بود، چرا كه بر اثر اولين كشش، حلقه ضعيف باعث می شود كه كل زنجير از هم بگسلد.

اين تئوری در خصوص هر سازمان نيز صادق است. اگر يك بخش از سازمان كار خود را به شكل ضعيفی ارائه دهد،‌ در واقع نقش همان حلقه ضعيف را بازی كرده است.

نكته قابل توجه اين است كه هر يك از اين بخش ها از  حلقه های كوچكتری به نام پرسنل تشكيل شده اند،‌ لذا متوجه می شويم هر فرد در يك سيستم چه نقش به سزايی می تواند داشته باشد.


کلمات کلیدی: