برنامه ريزی عصبی - ‌كلامی (۵)
ساعت ٩:٠۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٤/٥/۱٠ 

«برنامه ريزی عصبی - كلامی» ترجمهNeuro – Linguistic Programming يا به اختصار (NLP) است. اين علم به چگونگی تأثير كلام و افكار بر سيستم عصبی ما می پردازد.


كسانی كه می توانند به نتايج درخشان دست يابند،‌اين كار را از طريق برقراری ارتباط خاصی با سيستم عصبی خود به انجام می رسانند.  NLP چهارچوبی علمی برای هدايت ذهن در اختيار ما می گذارد و به ما می آموزد كه روحيات و رفتارهای خود و يا روحيات و رفتارهای ديگران را به مسير صحيح هدايت كنيم. به طور خلاصه اين علم به ما می آموزد كه چگونه مغز و ذهن خود را اداره كنيم تا به بهترين وجه به نتايج دلخواه خود برسيم.


يكی از اصول NLP می گويد كه همه ما دارای‌ سلسله اعصاب مشابهی هستيم، بنابر اين در جهان هر كس قادر باشد هر كاری را انجام دهد،‌ شما نيز می توانيد، مشروط به اين كه مغز و اعصاب خود را دقيقا مانند او اداره نماييد. اين عمليات در اصطلاح "مدلسازی" ناميده می شود.


اگر كسی هست كه صبحها به راحتی و به سرعت بيدار می شود، پس شما هم می توانيد. اگر كسی را می شناسيد كه می‌تواند رابطه كامل با فرزند خود برقرار كند،‌ پس شما هم می‌توانيد.


بديهی است بعضی‌كارها مشكل تر و پيچيده تر است و لذا ممكن است مدلسازی آن كارها به زمان بيشتری نياز داشته باشد.


ادامه دارد...


کلمات کلیدی: