گمشده ای به نام بركت
ساعت ۱۱:۳۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٤/٥/۱٥ 

تا چند سال پيش مردم بيشتر دنبال بركت بودند تا پول و همه دغدغه شان اين بود كه چطور به زندگی خود بركت دهند ولی امروز اکثر مردم به دنبال پول هستند و اگرچه حجم پول در دستان مردم بسيار زياد است ولی بركت در زندگی ها كمرنگ شده است.

پدران ما به جای يافتن راههايی برای سريع پولدار شدن – نظير گلد كوئست، الماس و .... – به دنبال راههای بودند كه بركت زندگی شان را افزايش دهند. مثلا قديمی ها يكی از راههای افزايش بركت را سحرخيزی می دانستند و كاسب ها ساعت شش صبح آب و جارو كرده در مغازه منتظر روزی بودند ولی امروزه ساعت نه صبح بازار به سختی باز می شود. در بعضی اصناف مثل كامپيوتر از ساعت ده و نيم زودتر، بازار باز نمی شود.

اگرچه ظاهر زندگی های ما از قديم بسيار زيباتر و راحت تر شده اما آرامش و آسايش در زندگی ها كمتر شده است.


کلمات کلیدی: