دور برگردان
ساعت ٦:٤۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٤/٥/٢٩ 

تهرانی هايی كه روزانه ساعتهايی از عمر گرانمايه خود را در ترافيك تهران از دست می دهند، خوب می دانند كه طرح دوربرگردانها چه تأثير عميقی بر روانتر شدن ترافيك و باز شدن گره كور آن داشته است. واقعا شايد بتوان اين طرح را بزرگترين دستاورد شهرداری تهران دانست.

اميدوارم كه رئيس جمهور محترم با ادامه همان روند اجرا شده در شهرداری تهران، دستور دهند در هر وزارتخانه و سازمان دولتی نيز چند دور برگردان احداث گردد، شايد اندكی از صف مراجعه كنندگانشان كاسته شود!


کلمات کلیدی: