قانون توان و ادعا
ساعت ٦:٢۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٤/٦/٢ 

C = ادعا  * توان

 

حاصلضرب توان در ادعا مقداری ثابت است. هرچه توان انسان كمتر باشد، ادعای او بيشتر است و هرچه توان انسان بيشتر شود، ادعايش كمتر می گردد.


کلمات کلیدی: