رابطه مدير و كارمند
ساعت ٩:٥٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٤/٦/۱۳ 

سود  =  كارمند باهوش  + مدير باهوش

توليد  =     كارمند نادان  +‌ مدير باهوش

  ارتقاء‌  =  كارمند باهوش  +‌    مدير نادان

اضافه كاری  =     كارمند نادان  +    مدير نادان


کلمات کلیدی: