شبهای قدر
ساعت ۱:٠٥ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٤/۸/٢ 

نمی دانم اگر اين نوای ملكوتی ربٌنای استاد شجريان و بانگ اذان مرحوم مؤذن زاده نبود، چه چيزی در موقع افطار دلهای هزاران هزار انسان روزه دار را به لرزه در می‌ آورد؟ نمی دانم اگر اين شبهای قدر نبود،‌چه زمان ديگری اين خيل عظيم انسانهای نادم به درگاه پروردگارشان باز می گشتند؟ نمی دانم اگر ...

ولی يك چيز را خوب می دانم:

صد بار ببستم و شكستم توبه

فرياد كند همی ز دستم توبه

ديروز به توبه ای شكستم ساغر

امروز به ساغری شكستم توبه

*

الهی چون حاضری چه جويم و چون ناظری چه گويم.

الهی تو بساز كه ديگران ندانند و تو نواز كه ديگران نتوانند.

الهی دستم گير كه دست آويز ندارم و عذرم بپذير كه پای گريز ندارم.

الهی مگو چه آورده ای كه از درويشانم و مپرس چه كرده ای كه از رسوايانم.

الهی اگر چه طاعت بسی ندارم، در دو جهان جز تو كسی ندارم.
الهی اگرچه گناه من از افزون است اما عفو تو از حد بيرون است.

الهی نه كليد دارم كه در بگشايم، و نه كرم دارم كه بر خود ببخشايم.
الهی اگر بخواهم شرمسارم و اگر نخواهم گرفتار
م.

الهی نوازنده غريبان تويی و من غريبم، دردم را دوا كن كه تويی طبيبم.

الهی از پيش خطر و از پس راهم نيست، دستم گير كه جز فضل تو پناهم نيست.

الهی به حرمت آن نام كه تو آنی و به حرمت آن صفات كه چنانی، به فريادم برس كه ميتوانی.

الهی اگر كار به گفتار است، بر سر همه تاجم، و اگر به كردار است به موری محتاجم.

الهی اگر گُلم و يا خارم از آنِ بوستانِ يارم.
الهی شكرت كه توشه ای جز توكل ندارم.
الهی چون توانستم ندانستم و چون كه دانستم نتوانستم.

الهی دانايی ده كه از راه نيفتيم و بينايی ده كه در چاه نيفتيم.

الهی خفتگان را نعمتِ بيداری ده و بيداران را توفيق شب زنده داری و گريه و زاری.

الهی كامم را به حلاوتِ تلاوتِ كلامت، شيرين بدار.

الهی مرا آن ده كه مرا آن به.

 


کلمات کلیدی: