پارادوكس
ساعت ۱٠:۳۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٤/٩/٢ 

جوان مجرد بيكاری می گفت تا به حال چند بار به خواستگاری رفته ام كه همه در پاسخ به من گفتند تا كار نداشته باشی به تو دختر نمی‌دهيم و چند جا برای كار رفته ام كه همه به من گفتند تا متاهل نباشی به تو كار نمی دهيم.

بابا يكی به داد اين جوانهای بی نوا برسد. راستی ما آخر نفهميديم كه اول تخم مرغ خلق شد و مرغ از آن به دنيا آمد يا اول مرغ خلق شد و تخم گذاشت؟


کلمات کلیدی: