باز هم سانحه هوايی
ساعت ۱٢:۳۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٤/٩/۱٧ 

اگر تكنيكهای نگهداری و تعميرات را در صنايع هوايی به كار نگيريم، پس اين همه آموزشهای آكادميك،‌ سمنيارها،‌ كنفرانسها و ... برای چيست؟ آيا با وجود مهندسان صنايع با گرايش ايمنی صنعتی‌ در كشور باز هم بايد شاهد تكرار اين گونه حوادث باشيم؟

آيا كسب رتبه اول در دنيا در زمينه حادثه جاده ای فقط به علت اشتباه رانندگان و در زمينه حادثه هوايی فقط به علت اشتباه خلبانان است؟

با اين همه تلاشی که برای دستيابی به انرژی‌ هسته ای داريم،‌ آيا از همين الان به تمامی جنبه های ايمنی استفاده از نيروگاه هسته ای آشنايی داريم يا آن موقع هم در هنگام بروز حادثه، مسؤوليت آن را به جان باختگان نسبت می دهيم؟


کلمات کلیدی: