اِنّ اللهَ يَهدی مَن يَشاء
ساعت ۱٠:۳٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٤/٩/٢٠ 

عبارت «اِنّ اللهَ يَهدی مَن يَشاء» را معمولا به اين صورت ترجمه می كنند: «خداوند هر كسی‌ را كه بخواهد، هدايت می‌ كند»‌. كسانی كه نگرش جبرگرايانه دارند، با شنيدن اين آيه می گويند كه اگر من هدايت نشده ام، پس خداوند نخواسته است.

جديدا تعبير جديدی از اين آيه شنيدم كه در آن كلمه «يشاء» را به انسان نسبت داده بود و آن را به اين صورت ترجمه كرده بود: «خداوند هر كس را كه بخواهد هدايت شود، هدايت می كند».

گفتن اين كه كدام ترجمه صحيح تر است، كار صاحبنظران فن است ولی ترجمه دوم دلنشين تر است. شايد اين آيه هم مؤيد ترجمه دوم باشد كه: «اَلّذين جاهَدوا فينا‌ لَنَهدينّهُم سُبُلَنا»، يعنی: «كسانی را كه در راه ما مجاهدت كنند،‌ به راههای خويش هدايت می نماييم».


کلمات کلیدی: