راز اعداد
ساعت ۱۱:٥٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٤/۱٠/٤ 

6600، 206، 747، 110، 125، 3/14، 1357، 598، 114، 14، 5، 1، ....

در پس بعضی اعداد مفاهيمی نهفته است كه آنها را با ساير اعداد متفاوت می سازد. بعضی از اعداد برای كوتاه مدت در ذهن می مانند ولی بعضی برای هميشه  جاودانه هستند.

راستی تا چند روز ديگر عدد 2006 هم به جمع اعداد با مفهوم می پيوندد. ممكن است تاريخ مصرف اين عدد فقط يك سال باشد، يا اين كه در اين سال اتفاقی بيافتد كه اين عدد در تاريخ ماندگار گردد. خدا می داند و بس.


کلمات کلیدی: