مثبت انديشی
ساعت ٧:٤۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٤/۱٠/۱۱ 

خواهی نشوی‌ رسوا، همرنگ جماعت شو

با يك گل بهار نمی‌ آيد

....

اين جملات، نمونه ای از باورهای غلط ما ايرانيان است كه در عمق اعمال و رفتارمان نفوذ كرده است. باورهايی كه هر روز ما را از حركت و پيشرفت باز می‌دارد.

ما عادت كرده ايم كه در جامعه، محل كار، محل تحصيل و ... هنگام برخورد با مسائل، به جای جستجوی راه حل برای‌ برطرف كردن ريشه بروز آنها، به غصه خوردن و همراه شدن با ديگران در اشاعه افكار منفی بپردازيم.

مثبت انديشی كار سختی است. واقعا سخت است، اما غير ممكن نيست. شايد بتوان به زبان، ادعای آن را داشت ولی با توجه به امواج منفی ديگران، عمل به آن همتی والا می طلبد.


کلمات کلیدی: