هنر خود بودن

شايد به جرأت بتوان گفت مهمترين مأموريت ما در دنيا، شناخت خود و حركت در جهت پيشرفت است. همه ما بايد مسير پر فراز و نشيب زندگی را با تمام سختی ها و آسانی هايش طي كنيم و در كل مسير فراموش نكنيم كه فقط خودمان باشيم و زندگی كسی را تقليد نكنيم و بر داشته های ديگران افسوس نخوريم. <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

حدود هزار سال پيش رودكي چه زيبا سرود است كه:

زمانه پندی آزادوار داد مرا

زمانه راچو نكو بنگری همه پند است

به روز نيك كسان گفت تا تو غم نخوری

بسا كسا كه به روز تو آرزومند است

/ 3 نظر / 25 بازدید
حسين

سعديا مرد نکونام نميرد هرگز زنده انديشان به زيبايی رسند!!!!

دیگه چه خبر ؟

سلام . انسان موجود پيچيده ای است . ما نه تنها ديگران را به طور کامل نمی شناسيم بلکه خود را نيز نمی شناسيم . بنابر اين خودشناسی مقدمه خداشناسی است . دست شما درد نکند . ياحق .

رمضاني

اگر با اين ديدگاه سير کمال به زندگی نگاه کنيم خيلی زيباتر ميشود. زيرا هرچيزی و هر واقعه و موقعيتی ابزاری است برای تعالی روحی انسان. مثل کنترل پروژه خودتان ميشود يعنی آدم مدام در حال شناختن خودش است. کجا بوده؟ چه کارهايی کرده؟ و به کجا رسيده است ... زکجا آمده ام آمدنم بهر چه بود به کجا ميروم آخر ننمايی وطنم.