رابطه مدير و كارمند

سود  =  كارمند باهوش  + مدير باهوش<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

توليد  =     كارمند نادان  +‌ مدير باهوش

  ارتقاء‌  =  كارمند باهوش  +‌    مدير نادان

اضافه كاری  =     كارمند نادان  +    مدير نادان

/ 0 نظر / 14 بازدید