نيروی جاذبه

نيروی جاذبه همواره انسان را به پايين می كشد و اگر كسی بخواهد بالا برود بايد بر جاذبه غلبه كند. يك كوهنورد برای صعود بايد تلاش بسياری را صرف غلبه بر جاذبه نمايد و هرچه بيشتر سختی بكشد و از خود همت و تحمل نشان دهد، می تواند بالاتر رود.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

در زندگی معنوی انسان نيز غرايض دائما انسان را به پايين می كشند و اگر انسان برای صعود خود برنامه ای نداشته باشد، "خور و خواب و خشم و شهوت" او را به قعر چاه خودخواهی خواهند برد. ميزان صعود هر انسان به قدر همت و نظم او در دستيابی به اهدافش می باشد.

/ 3 نظر / 8 بازدید
صدری زاده - از رودکی تا شهریار

سلام . ممنون از پيامهای کوتاه شما . در مورد جاذبه بايد بگويم که نيروهايی هست که انسان و اجسام را به سوی خود می کشد . اما نيروهای قدرتمند و مافوق تصوری هست که انسانهای بزرگ را به سوی بالا می کشد ! در اين حالت انسان از زمين کنده می شود و در آسمانها سير می کند . . . کاش ما هم می توانستيم بر جاذبه های زمينی و نيوتنی غلبه کنيم و به سوی او گرايش پيدا کنيم که هر چه داريم از اوست و حيات و مرگ ما در يد قدرت اوست . . .