پرواز بوفالوها

"جين بلانكو" در كتاب "پرواز بوفالوها" ويژگيهای اجتماع بوفالوها و غازها را به اين شكل توصيف می كند:
 
ويژگي بوفالوها:
- آنها به يك رهبر پايبند هستند و همه از او تبعيت می كنند.
- آنها درست همان كاری را می كنند كه به آنها دستور داده شده است.
- آنها هرگز تصميم نمی گيرند و تا دستور نرسد، هيچ كاری نمي كنند و هيچ كجا نمی روند.
- هيچ كس جای ديگری را پر نمی كند و جلو نمی افتد و مسؤوليت نمی پذيرد.

ويژگي غازها:
- هر غاز مسير پرواز دسته جمعی گروه را می داند.
- رهبری و جلودار بودن نوبتی است.
- هر غاز، زمان در نوك پرواز قرار گرفتن و هدايت گروه را خود انتخاب می كند.
- همه غازها تمايل به پذيريش مسؤوليت جلودار بودن را دارند.
- غازها در طول پرواز مراقب يكديگر هستند.
- بررسي ثابت كرده كه غازها در پرواز گروهی، 70 درصد بيشتر از مسافتی را كه انفرادی می توانند طی كنند، می پيمايند. (اين فايل زيبا را حتما ببنيد.)

بلاسكو می گويد وقتی از مطالعه نظام هماهنگ و زندگی گروهی غازها آگاه شدم، به داخل شركت خود برگشتم و به همه همكارانم دستور پرواز دادم و از آنها خواستم از امروز غازهايی باشند كه هم خود از پروازشان لذت ببرند و هم من سازمان كمال يافته تری را اداره كنم. آری من به آنها اختيار و آزادی پرواز دادم و گفتم بوفالوهای من پرواز كنيد. غافل از اينكه بوفالوها نمی توانند پرواز كنند. به خود گفتم بلاسكو سازمان تو، يك سازمان بوفالويی است. مگر خود تو اين طور نخواستی كه همكارانی مطيع و بی چون و چرا داشته باشی؟ پس اگر غير از اين می خواهی، خود تو اول بايد تغيير كنی و در اينجا بود كه دريافتم ديدگاه من مدير هم بايد تغيير كند. من بايد بوفالوها را تبديل به غاز كنم، طبيعت آنها را تغيير بدهم، با آموزش، پرورش، رشد، ايجاد انگيزش، روحيه، اختيار، مسؤوليت،‌ اعتماد، صداقت و ...
(نقل از كتاب نقش دل در مديريت، نوشته مجتبی كاشانی)

/ 9 نظر / 86 بازدید
unknown man

در جا زن ترين عاشقان کسانی هستند که وقتی معشوقه زمينی خويش را به دست نمی آورند تا آخر عمر تجرد را بر ميگزينند و حال آنکه زيبا ترين مرحله ها انتظارشان را ميکشيده....

صادق

سلام. فايلppt خيلی قشنگ و آموزنده است. بله همانطور که گفتيد مشکل اينست که نمی خواهند سازمان غازيی تشکيل شود....

صدري زاده - مقالات

سلام . بسيار زيبا بود . دقت و وسواس شما در انتخاب مطالب ستودنی است . البته هر چه دامنه ی موضوعات گسترده تر انتخاب شوند مطالب بيشتری برای نوشتن وجود خواهد داشت . بوفالوها نمی توانند غاز شوند . غاز به طور ذاتی غاز است و بوفالو به طور ذاتی بوفالو !

مردي شيه باران

سلام. تعبير بسيار جالبی بود.اصطلاح سازمانهای دو چرخه ای و سه چرخه ای نيز بيانگر تفاوت سازمانهای پيشرو و غير پيشرو را بيان می کنه.

اشك

سلام مجيد. چه خبر. راستی. ما از اين بوفالو ها زياد داريم. ولی غاز کم. اگر هم غازی باشد در دسته بوفالوها عملا شانسی برايش وجود ندارد.

گانت

آقا مجيد . من فکر می کنم در جامعه رشد نيافته ای مثل ما بهتر است به روش بوفالویی عمل کرد زیرا فراتر از ان مشکل زا می شود چون یه چیز مهم موجود نیست و اون هم چیه ! ظرفیت!! .پس بی خیال تفکر غازی!! زنده باد بوفالو...

عيسی نجفی

کتاب را از کجا می شه تهيه کرد

عيسی نجفی

کتاب (( پرواز بوفالوها)) را از کدام فروشگاه ميشه تهيه نمود

سلام خوب بود