احساس حضور خداوند

يكی از مشكلاتی كه اكثر ما با آن مواجه هستيم، برقراری رابطه بين زندگی مادی و زندگی معنوی مان است. ما  هر روز زمانی را به معنويت تخصيص می دهيم و در زمان ديگری به كار يا تفريح می پردازيم و فكر می كنيم كه اين فعاليتها بايد از هم جدا باشند.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

اين درست اشكالی است كه مسلمانان از مسيحيت می گيرند، يعنی برای دين، يك زمان خاص در نظر گرفته اند و خدا را به كليساها محدود كرده اند.

جالب است كه در دين ما حتی از كار نيز به عنوان جهاد در راه خدا ياد شده است.

واقعا اگر می توانستيم هنگام انجام كليه امورمان،‌ حضور خدا را احساس كنيم، چقدر از مشكلاتمان كاسته می‌شد؟

/ 2 نظر / 13 بازدید
صدري زاده - مقالات

سلام . آری . . . کاش می شد . . . از مولوی برايت بخوانم : ای دل چه انديشيده ای در عذر آن تقصيرها / زان سوی او چندان وفا زين سوی تو چندين خطا / . . . / از جرم ترسان می شوی وز چاره پرسان می شوی / وانگه تو ترساننده را با خود نمی بينی چرا ؟ . . . واقعا وقتی فردی قصد دارد کار بد يا خطايی مرتکب شود می ترسد و دور و برش را نگاه می کند . مولوی می فرمايد ترساننده اصلی خداست . موفق باشيد .

Heidar

سلام چقدر خوب گفتی لذت بردم