باز هم سانحه هوايی

اگر تكنيكهای نگهداری و تعميرات را در صنايع هوايی به كار نگيريم، پس اين همه آموزشهای آكادميك،‌ سمنيارها،‌ كنفرانسها و ... برای چيست؟ آيا با وجود مهندسان صنايع با گرايش ايمنی صنعتی‌ در كشور باز هم بايد شاهد تكرار اين گونه حوادث باشيم؟<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

آيا كسب رتبه اول در دنيا در زمينه حادثه جاده ای فقط به علت اشتباه رانندگان و در زمينه حادثه هوايی فقط به علت اشتباه خلبانان است؟

با اين همه تلاشی که برای دستيابی به انرژی‌ هسته ای داريم،‌ آيا از همين الان به تمامی جنبه های ايمنی استفاده از نيروگاه هسته ای آشنايی داريم يا آن موقع هم در هنگام بروز حادثه، مسؤوليت آن را به جان باختگان نسبت می دهيم؟

/ 1 نظر / 8 بازدید
مهندسان نت ايران

نگهداري و تعميرات گفتي و كردي كبابم. اين چند روزه ميخواستم راجع به اين مساله سقوط هواپيما و مسايل نت آن در وبلاگم بنويسم. اما... اخرش پشيمون شدم. چرا كه وقتي امار حوادث مشابه چند سال اخير رو دراورد و با چند نفر مطلع در مورد سيستم نت هواپيمايي صحبت كردم واقعا از نوشتن و وقت صرف كردن منصرف شدم. برات نميگم از حذف كليه چك ليستهاي نگهداري كه زماني توسط امريكاييها نوشته شده بود و نبود قطعات يدكي و فقدان نيروهاي متخصص با تجربه و ... بايد سوخت و ساخت عزيز دل بابا!