فرازی‌ از وصايای امام علی (ع)

پسر عزيزم، سفارشت می كنم كه نماز را در سر وقت آن بگزاری و صدقات و زكات مال خود را به موقع به مستحقان آن بپردازی‌. در مسائلی كه بر تو روشن نيست، سكوت اختيار كنی‌ و عدالت را چه در حالت خشنود‌ی و چه به هنگام خشم، رعايت نمايی.
نسبت به همسايگان، حسن جوار داشته باشی و ميهمان خويش را گرامی داری. با رنج ديدگان و بلا كشيدگان، مهربان باشی و از خويشاوندان پيوند نگسلی. با فقيران و بيچارگان مهربان باشی و با ايشان نشست و برخاست كنی‌ و جانب فروتنی و تواضع را نگهداری كه فروتنی والاترين عبادت است.
پيوسته به يادخدا باش و در خانه به كوچكترها مهربانی‌ كن و به بزرگترها حرمت گزار. تا به ديگران نبخشيده ای به خوراك دست مبر. بر تو باد كه از روزه داری‌ فرو مگذاری كه روزه، زكات بدن و سپری محافظ برای روزه دار است. از همنشين خود غافل مباش و از دشمن بپرهيز. در مجالس ذكر خدا شركت نما و دعا بسيار كن.

/ 3 نظر / 9 بازدید
پرنده عاشق

وبلاگ (ايران، سرزميني آباد) به روز شد اخبار و اطلاعات و مقالات و لطيفه ها و داستان هاي جالب و خواندني با ما همراه باشيد منتظر شما هستم www.iran-abad.blogfa.com

دشتی

با سلام شما را به لينک خودم اضافه کردم